આજથી ચાર દિવસ કચ્છને નર્મદાનાં પેયજળમાં કાપ

ભુજ, તા. 25: તા. 26/09થી 30/9 દરમ્યાન માળિયાથી 170-180 એમએલડી પાણી કચ્છ તરફ પમ્પિંગ કરવામાં આવશે. જેથી કચ્છની જૂથ યોજનાઓ અને નગરપાલિકાઓને જરૂરિયાત કરતાં ઓછા પ્રમાણમાં પાણી મળશે.  વ્યવસ્થા જોવા દરેક ચીફ ઓફિસરોને તથા સરપંચોને જીડબલ્યુઆઇએલ, અંજાર દ્વારા જણાવાયું છે.  એનસી-34 પમ્પિંગ સ્ટેશન બંધ રહેવાથી-32,33,34 મારફતે એનસી-12, હડાળા ખાતે મળતો નર્મદા રો-વોટરનો જથ્થો બંધ રહેશે. જેના વિકલ્પે એનસી-30/31 પાઇપલાઇન મારફતે ખીરઇથી કચ્છ તરફ આશરે 170 એમએલડી પાણી પહોંચાડવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ શટડાઉન દરમ્યાન ખીરઇ ખાતેથી સપ્લાય કરવામાં આવતા નર્મદાનાં પાણીના જથ્થામાં કાપ મૂકવામાં આવેલો હોવાથી ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ અંજાર, ભુજ, માંડવી નગરપાલિકા સ્કૂલ/ટ્રસ્ટ, ઔદ્યોગિક એકમોને આપવામાં આવતો નર્મદાના પાણીનો પુરવઠો પ્રભાવિત, જેથી શટડાઉન દરમ્યાન પાણીની અન્ય વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવા તેમજ સહકાર આપવા અને શટડાઉનની કામગીરી પૂર્ણ થયે પાણી પુરવઠાની વિતરણની વ્યવસ્થા પુન: રાબેતા મુજબ ચાલુ કરવામાં આવશે તેવું સિનિયર મેનેજર, જીડબલ્યુઆઇએલ, અંજાર દ્વારા જણાવાયું છે. 

Crime

© 2020 Saurashtra Trust

Developed & Maintain by Webpioneer