ટેટ્રિક ચેલેન્જ ક્રેઝમાં કચ્છ પણ સામેલ

ટેટ્રિક ચેલેન્જ ક્રેઝમાં કચ્છ પણ સામેલ
ભુજ, તા. 16 : વિશ્વભરમાં ટેટ્રિક ચેલેન્જ શો ક્રેઝ વધી રહ્યો છે જેમાં ઈમરજન્સી સર્વિસમાં કામ કરતા વાહનો/એમ્બ્યુલન્સની અંદરના સાધન સામગ્રી જે ઈમરજન્સીમાં ઉપયોગ થતા હોય તેવા બધા સાધનોને બહાર કાઢી, જમીન પર વ્યવસ્થિત ગોઠવી એક કૃતિ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે કચ્છ જિલ્લામાં સેવા આપતી ઈમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ 108, 181 (મહિલા હેલ્પલાઈન-અભયમ) અને 1962 (કરૂણા એનિમલ એમ્બ્યુલન્સ)એ ટ્રેટિક ચેલેન્જમાં ભાગ લીધો હતો. કચ્છમાં 108ની કુલ એમ્બ્યુલન્સ 29 છે, 2007થી 2019 દરમ્યાન કુલ ઈમરજન્સી 344048 સેવા આપી છે. જેનો રિસ્પોન્સ સમય 28 મિનિટ અને 59 સેકન્ડ અને સાઈકલ સમય 1 કલાક અને 46 મિનિટ રહ્યો છે. કુલ ઈમરજન્સીમાંથી 48 ટકા એટલે 164767) કેસ માત્ર પ્રસૂતિના છે. 10 ટકા કેસ ટ્રોમા, 4 ટકા કેસ હૃદય સંબંધી તકલીફના અને 3 ટકા કેસ શ્વાસની તકલીફ ઉપરાંત 35 ટકા અલગ-અલગ ઈમરજન્સી કેસનો સમાવેશ થાય છે. એક 1962 કરૂણા એનિમલ એમ્બ્યુલન્સ આજથી બે વર્ષ પહેલાં કચ્છમાં શરૂઆત થઈ હતી. તેમાં અત્યાર સુધી કુલ 3030 ઈમરજન્સીમાંથી 56 ટકા કુતરા, 34 ટકા રસ્તે રખડતા પશુઓનો સમાવેશ થાય છે. 181 મહિલા હેલ્પલાઈનની કુલ બે એમ્બ્યુલેન્સ છે. 23453 કેસ કર્યા છે. જે કચ્છમાં  માર્ચ 2015થી સેવા આપે છે. જેમાં 31 ટકા જેટલા કેસ ઘરેલુ હિંસા, 8 ટકા જે વ્યસન કરી હિંસા કરતા લોકોના છે. 

© 2020 Saurashtra Trust

Developed & Maintain by Webpioneer